ACRIFLAVINE


ACRIFLAVINE

 

Werkzaam tegen: uitwendige, eencellige parasieten, Ichthyophthirius multifillis (witte stip), Trichodina, Chilodonella en Costia.

 

- Tegen bacteriën en schimmels.

- Externe bacteriële infecties.

- Verlaagd de bacterie druk in de vijver.

- Wordt ook gebruikt ter vermindering van kleine virale infecties.

- Kan in combinatie met zout worden gebruikt.

 

Samenstelling Acriflavine 3,6-diamino-10-methylacridinchloride in mengeling met acridinediamine.

 

Acriflavine is een mutagene stof: Mutagene stoffen zijn stoffen die erfelijke veranderingen kunnen veroorzaken. In de celkernen, Soms kan dit leiden tot kankerwoekeringen.

 

- Dit kan bij jonge vissen een (tijdelijke) steriliteit veroorzaken.

- Het kleurt het water geel.

- Veel waterplanten kunnen acriflavine slecht verdragen.

 

DOSIS: langdurig bad bedraagt, 5 tot 10 gram per 1000 liter water. Gedurende 2 dagen.

- Na 2 dagen het water verversen.

DOSIS: kort bad bedraagt, 100 mg per liter gedurende twee tot drie uur in een aparte bak.

DOSIS: kant en klare mix, hou dosering van betreffende fabrikant aan.

 

- In sommige commerciele producten wordt het gemengd met o.a. Malachietgroen, waardoor het water een fluorescerende groene kleur krijgt.

- Tijdens de behandeling ZEER goed doorluchten !!!!!

- UV, ozon uit zetten en eventuele absorberende materialen (actieve kool, zeoliet, nitraathars etc.) verwijderen.

 

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

 

INADEMING: Verondersteld schadelijk, Irriterend.

 

INSLIKKEN: Verondersteld schadelijk. Irriterend. Spoel de mond met water. schakel onmiddellijk medische hulp in.

 

OOGCONTACT: Irriteert en vlekken. Spoel de ogen met veel water gedurende tenminste 15 minuten. Medische hulp inroepen.

 

CONTACT MET DE HUID: vlekken, kan irriteren. er kan Overgevoeligheid optreden. Wassen met overvloedig water en zeep. Raadpleeg een arts indien irritatie aanhoudt.

 

Bescherming: draag een stofmasker, draag handschoenen, gebruik chemische veiligheidsbril.

 

Raadpleeg voor gebruik van medicijnen een specialist.

Chikara Koi en/of Ewit zullen ondanks onze zorgvuldigheid geen aansprakelijkheid aanvaarden indien problemen/of sterfte optreed na het gebruik van medicijnen. Dit is geheel voor eigen risico.