Bacteriën  algemeen


BACTERIËN

 

Bacteriën zijn eencellige organismen zonder kern. Hun vorm is comma vormig, staaf vormig, bol vormig, en spiraal vormig. Er bestaan 2 groepen bacterien en wel de gram negatieve en de gram positieve. De overgrote meerderheid van de bacterien die voorkomen bij vissen zijn onschadelijk. Vele bacterien (nitrificerende bacterien) zijn zelfs nuttig en noodzakelijk voor een gezonde vis. Daarnaast zijn er veel, vaak gram negatieve bacteriën, die kwaadaardig kunnen zijn.

Gemiddeld kan een bacterie zich elke twintig minuten delen.

 

- Bij vissen zijn bloedingen en opgezette buik algemene tekenen van een bacteriele infectie.

 

- Water vormt een perfecte leefomgeving voor bacterien waardoor deze een grote potentiele bedreiging voor vissen vormen. De kieuwen, waarbij het interne milieu (het bloed) slechts door dunne cellagen gescheiden wordt van het externe milieu, vormen het meest kwetsbare orgaan. De slijmlaag vormt bij vissen een effectieve externe bescherming, wanneer deze beschadigd raakt wordt de kans op een bacteriële infectie aanzienlijk groter. De overdacht verloopt bij de meeste bacterie-infecties horizontaal, dat wil zeggen dat de bacterie via het water, de vis, de netten, emmers etc. van de ene naar de andere vis overgaat.

 

Typisch aanzicht voor een bacteriele infectie.
Typisch aanzicht voor een bacteriele infectie.

HOE ONTSTAAT EEN INFECTIE:

- Het komt maar zelden voor dat een bacteriele infectie primair voorkomt. Meestal ontstaat een infectie als gevolg van een slechte waterkwaliteit, of ten gevolge van een primaire infectie. In de slijmhuid van de koi zitten bepaalde stoffen die bescherming bieden tegen bacteriele infectie, wanneer deze slijmhuid beschadigd raakt door slechte waterkwaliteit (ammoniak, nitriet) of door parasieten wordt beschadigd, valt deze beschermingslaag weg, hierdoor kunnen bacterien zich makkelijker vasthechten en zo een infectie veroorzaken.

 

- Soms door te schuren tegen de vijverwand raakt de slijmhuid beschadigd en maakt deze plek gevoeliger voor een infectie. Door het snelle delen van een bacterie is het dan ook niet verwonderlijk dat de uitbreiding van een infectie snel kan verlopen.

  

SYMPTOMEN:

Belangrijkste zijn zweren, de zweren kunnen op alle delen van het lichaam voorkomen. Ook wel gatenziekte genoemd, deze kan door niet 1 maar tientallen bacterien worden veroorzaakt. Een zweer wordt vaak voorafgegaan door enkele plaatselijke openstaande schubben, die er vervolgens uit vallen, een ander symptoom is opgezette buik (denneappelpatroon) dit gaat soms samen met uitpuilende ogen (exoftalmie).

 

- Verder zijn vin, staart en mondrot belangrijke uitwendige symptomen van een bacteriele infectie. Vaak zijn er bijkomende symptomen zoals algemene verzwakking, zoals vermageren, afzonderen van de groep, slechte eetlust, sterk zichbare bloedvaatjes ter hoogte van de huid en vinnen, langzaam opkomende sterfte, bloedingen in de kieuwlamellen.

 

GEVAARLIJKSTE BACTERIEN ZIJN:

Aeromonas hydrophyla,  Aeromonas salmonicida,  Pseudomonas,  Vibrio anguillarum,  Flavobacterium columnaris en Mycobacterium fortuitum.

 

BEHANDELEN:

- In de eerste plaats moet men na gaan of er geen ander probleem aan de orde is zoals (waterkwaliteit, parasieten, stress). Indien dit zo is en wordt opgelost, genezen de wonden meestal vrij vlot eventueel door middel van een antibiotica injectie. En een regelmatige wondbehandeling.

 

- Men kan door middel van een voer met immunostimulantia de weerstand verhogen, extra toevoegen van "Vitamine C" of "Propolis" kan de weerstand verhogen.

  

- Men kan het beste een swab maken als er wonden zijn onstaan, en men vermoed een bacteriele infectie, de uitslag van het swab afwachten. Dan kan men gericht behandelen. Omdat niet alle bacterien met een en hetzelfde antibioticum te bestrijden zijn.

 

Video Upload: Dan Izzo

 

Raadpleeg voor gebruik van medicijnen een specialist.

Chikara Koi en/of Ewit zullen ondanks onze zorgvuldigheid geen aansprakelijkheid aanvaarden indien problemen/of sterfte optreed na het gebruik van medicijnen. Dit is geheel voor eigen risico.