DIFLUBENZURON(vb. dimilin®)


DIFLUBENZURON(vb. dimilin®)


WERKZAAM TEGEN:
- kaperluis
- Ankerworm
- Bloedzuiger

 

Diflubenzuron is ook bekend onder de merknaam "Dimilin". Het wordt gebruikt ter bestrijding van parasieten als bijvoorbeeld de karperluis, de ankerworm en de bloedzuiger. Het is voor dit doel het meest effectieve middel. Aangezien het op alle stadia van de parasieten inwerkt, dus ook de eitjes.

- Na 1 behandeling zal men al resutaat zien.


DOSIS: voor een langdurig bad bedraagt, 20 milligram per 1000 liter water.

- Zeer giftig voor in het water levende organismen, bv watervlooien, zoetwaterkreeften, torren, kevers, libelle-larven en slakken.

- UV, ozon uit zetten en eventuele absorberende materialen (actieve kool, zeoliet, nitraathars etc.) verwijderen.


WERKING
De parasieten en hun larven kunnen na opname van diflubenzuron geen chitine meer aanmaken. Deze chitine is noodzakelijk voor het opbouwen van hun skelet. De parasieten worden dus niet meteen gedood maar kunnen zich niet verpoppen. Hierdoor groeien de larven zich letterlijk dood.


NOTE: na 1 week zou nog 75% van de begindosis aanwezig zijn in het water.

Bij gebruik van dit middel extreem goed beluchten, daar het zeker met warm weer snel fout kan gaan. Goudwindes en steuren kunnen het heel slecht verdragen.

 

Raadpleeg voor gebruik van medicijnen een specialist.

Chikara Koi en/of Ewit zullen ondanks onze zorgvuldigheid geen aansprakelijkheid aanvaarden indien problemen/of sterfte optreed na het gebruik van medicijnen. Dit is geheel voor eigen risico.