Hoofd van een Koi


Het klink misschien in de eerste instantie gek maar het hoofd van een Koi kan ons veel vertellen.
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt dat we een Koi zagen zwemmen waarvan we dachten “daar klopt iets niet”, in veel gevallen blijkt dit dan het hoofd te zijn.
Daarnaast zien we ook vaak Koi waarvan we denken “whow” wat een uitstraling en ook hier geld dat het hoofd mede oorzaak was van dit gevoel.
Door de juiste tekening, grootte, verhouding en kleur van het hoofd kan een Koi de uitstraling hebben die we graag met ons allen zien.
Hoogtijd dus dat we wat dieper ingaan op dit onderwerp.
Onderstaand zien we een foto van hoofd waarbij we een tal lijnen hebben getrokken.
Deze lijnen zijn vooral bedoelt om in een vroeg stadium, bij de selectie van Tosai of Nissai, een indruk te krijgen wat het hoofd ons in de toekomst kan gaan brengen.

We willen vooral voorkomen dat een hoofd in de toekomst te klein gaat worden, omdat een te klein hoofd ten opzichte van het lichaam storend kan overkomen. Op een toekomstig te groot hoofd hoeven we haast niet te letten daar dit in de praktijk haast niet voorkomt.
De lengte van het hoofd moet groot genoeg zijn, maar wat is groot genoeg. Hiervoor zou de breedte van de schouders een leidraad in kunnen zijn. De lengte van het hoofd moet minimaal even lang zijn als de breedte van de schouders.
De afstand tussen de ogen moet mooi breed zijn, men zegt dan wel eens de ogen staan mooi ver uit elkaar. Deze twee genoemde lijnen vormen dan een kruis en dit mag geen plusteken zijn want dit zou impliceren dat of het hoofd te kort is of dat de ogen te dicht bij de neus zitten.
De kaaklijnen moeten vooral vloeiend zijn, er mag dus eigenlijk geen grote hoek in voorkomen, dit zou kunnen betekenen dat de neus te smal is of gaat worden.
Het hoofd kan beter te groot ogen dan te klein.


Is de vorm van het hoofd door de keuring gekomen, dan kunnen ons richten op de kleuren van het hoofd.
Onderstaand een hoofd van een Shiro waarbij we met een grote mate van zekerheid kunnen zeggen dat de kop in de toekomst mooi wit wordt.Duidelijk is de zien dat zowel de kieuwlijnen als de neus van de Koi witter zijn dan de rest van het hoofd. Als de kleur van de neus witter is dan het rest van het hoofd dan kunnen we ervanuit gaan dat het hoofd minimaal deze kleur wit gaat krijgen.
De kans trouwens dat deze Shiro in de toekomst een koptekening gaat krijgen (Menware) is nagenoeg nihil.

Als we ons even beperken op de Koi uit de Go-Sanke groep dan zijn patronen op het hoofd eigenlijk wel noodzakelijk om op een show tot een goede klassering te komen.
Een Kohaku zou net als een Sanke twee kleuren moeten hebben op het hoofd, te weten rood en wit.
Dit rode patroon in de vorm van bv een pet of schoenlepel mag net als een rond patroon(maruten) de ogen niet aanraken. Daarnaast is het wenselijk dat de wangen van beide variëteiten schoon blijven van de kleur rood.
Een Sanke kan zwart op het hoofd hebben (dit maakt de koi namelijk nog geen Showa) maar is eigenlijk niet wenselijk. Natuurlijk bepaald de gehele uitstraling van de Sanke in hoeverre dit als storend wordt ervaren.
Een Showa is de enige van de drie uit de Go-Sanke groep die drie kleuren dient te hebben, te weten rood, wit en zwart. We zullen zien dat alle bekende Showa aan dit criteria voldoen.
Dit zwart kan bij een Showa op het hoofd als een patroon of als een soort bliksemschicht voorkomen, men spreekt dan van Hasiware of Menware.
De ontwikkeling van dit Menware is op onderstaande foto in beeld gebracht.


Hier wordt de theorie gestaafd dat de kans op Menware in de toekomst groter wordt als zowel op de neus als op de scheiding van lichaam en hoofd zwart (als Tosai) waarneembaar is.
In het meest ideale geval zou het hoofd van de getoonde Showa in verhouding iets meer wit moeten
hebben om het hoofd een betere uitstraling te geven.
Daarnaast kunnen we ook de conclusie trekken dat de de reeds eerder aangehaalde kaaklijnen iets te scherp waren als Tosai waardoor het hoofd als Sansai eigenlijk iets te puntig is.

We mogen denk ik wel concluderen dat gezien het bovenstaande het beoordelen van het hoofd niet vergeten mag worden bij de uiteindelijke aanschaf van een Koi.

Chikara Koi