Medisch handboek


 De rubriek Medisch handboek zal naar wij hopen langzaam worden aangevuld met de artikelen die Helma in het verleden voor Koi-Dera heeft geschreven.

We zijn Helma en Ewit natuurlijk zeer dankbaar dat wij deze artikelen vanaf nu mogen publiceren op de Chikara Koi website.  Deze artikelen blijven eigendom van de auteur en mogen slechts met nadrukkelijk toestemming van Ewit worden gebruikt.

 

Raadpleeg voor gebruik van medicijnen een specialist.

Chikara Koi en/of Ewit zullen ondanks onze zorgvuldigheid geen aansprakelijkheid aanvaarden indien problemen/of sterfte optreed na het gebruik van medicijnen. Dit is geheel voor eigen risico.