Quarantaine periode


Vreemd eigenlijk dat er maar heel weinig mensen vragen wat wij doen om de vissen veilig en gezond bij de mensen af te leveren. Een van de belangrijkste dingen die u eigenlijk hoort te weten is, hoe verloopt de quarantaine periode van uw eventuele aankoop. Waarom is dit belangrijk?, omdat in deze periode duidelijk moet worden of u vis niet is aangekomen met verborgen gebreken. Dan bedoel ik niet een parasiet, maar een ernstiger geval, zoals een vis een Bacteriële infectie of zelfs een KHV virus bij zich kunnen dragen. Dit zijn namelijk ziektes die het eind van uw bestand of zelfs hobby kunnen betekenen.

Wat kunnen wij hierin betekenen om dit tot een minimum te beperken? Als eerste doe ik mijn aankopen samen met Mike Snaden van Yume Koi UK. Mike gaat meermalen per jaar naar Japan en bezoekt dan de kwekers waar wij onze aankopen doen. Dit heeft als voordeel dat hij weet wat voor kwaliteit vis er zit, maar ook of er zich problemen voordoen op gezondheid gebied op een van de koi farms.
Verder beperken wij onze aankopen tot een paar kwekers.
De meeste mensen vangen de vissen gescheiden op en houden kweker bij kweker, dit om eventuele kruisbesmettingen te voorkomen. Wij doen eigenlijk het tegenovergestelde en mixen onze aankopen door elkaar.
Wij willen namelijk de q-periode gebruiken om alles uit te sluiten van eventuele ernstige problemen. Door het mixen breng je zoveel stress te weeg, dat het bijna niet kan uitblijven dat als er problemen spelen, dit er bij de vissen uitkomt. KHV is de grootste nachtmerrie van elke dealer en hobbyist.
Om KHV voor 90% uit te kunnen sluiten zal je bloedtesten moeten nemen van de vissen. Mike neemt in Engeland van alle kwekers waar wij kopen bloedtesten af.
Wij doen bij al onze nieuwe aankopen extra stress testen d.m.v. warmte. Dat wil zeggen, dat we gedurende de quarantaine periode al onze vissen stressen door middel van grote temperatuur schommelingen. Dit in samenwerking met alle kwekers door elkaar en na drie weken stressen ook nog eens vissen er bij zetten van het bestaand bestand, die dan ook weer extra stress te veroorzaken.
Dit doen we meestal gedurende vier weken. Als er zich geen gekke dingen voordoen zal de laatste twee weken de vissen alle rust krijgen om de q-periode op 24 graden in alle rust te kunnen afsluiten. Ik weet dat het een beetje vreemd en tegenstrijdig klinkt, maar ik wil absoluut als er eventueel ellende in vissen zit, dit bij ons uitbreekt en niet na een q-periode in u vijver.
Indien er zich ernstige dingen voor doen bij ons thuis met nieuwe vissen, kunnen wij altijd terug vallen op de kwekers waar wij aankopen. Zit de vis eenmaal in uw vijver, is het nooit meer te achterhalen waardoor het probleem zich voordoet. Dus op deze manier willen wij alle risico voor ons nemen en te zorgen dat we nagenoeg alle ernstige dingen kunnen uitsluiten als de vissen naar hun nieuwe onderkomen verhuizen.


Chikara Koi