Tds meter 1


TDS meter een interessant hebbe dingetje.

Vooral onder de hobbyisten die iets met Omgekeerde Osmose(RO) doen is het gebruik van deze meter wel bekend. Op een snelle manier kan gekeken worden of de totale hardheid van het water (GH) samen met de totale buffering van het water(KH) dalende is. Welke van de twee dit nu precies is , is niet duidelijk omdat de TDS waarde in één getal wordt weergegeven.

Het is een foute veronderstelling dat een TDS meter vooral voor RO gebruikers interessant is, dit is ver beneden de waarheid. Zeker voor niet RO gebruikers kan een TDS meter een zeer nuttig apparaat zijn die ook in aanschaf redelijk betaalbaar is .

Juist voor een niet RO gebruiker kan de TDS waarde van de vijver in vergelijking tot de TDS waarde van het kraanwater zeer informatief zijn.
Een TDS meter meet namelijk de hoeveelheid opgeloste stoffen in het water en of deze meter nu aangeeft of dit 100,200 of 300 is maakt voor een niet RO gebruiker minder uit.
Omdat de start en onderhoud van ons vijverwater afhankelijk is van kraanwater en het kraanwater op veel plekken in Nederland een andere samenstelling heeft, mogen we niet automatisch concluderen dat een vijver met een TDS waarde van 200 beter is dan een vijver met een TDS waarde van 300.

Voor niet RO gebruikers is een verschil tussen de TDS waarde van kraanwater en de TDS waarde van de vijver van 10% acceptabel. Dit betekent dat er voor 10 % meer opgeloste stoffen in de vijver zitten dan in het kraanwater. We zullen zien, als we geen RO gebruiker zijn, dat het vijverwater altijd een hogere waarde aangeeft dan het kraanwater.

Wat nu als het verschil tussen het kraanwater (die meestal een hele stabiele TDS waarde heeft) meer gaat afwijken dan die 10 %. We moeten ons dan gaan afvragen wat er de laatste tijd is veranderd.
Zijn we meer gaan voeren ? , dan zou dit eigenlijk betekenen dat er wellicht meer ververst dient te worden. Die 10 % waterverversing is dan toch iets te weinig.
Is er bijvoorbeeld Lernex (medicijn tegen wormen) gebruikt dan zullen we zien dat deTDS waarde zeker met 40 punten gaat stijgen van bv 200 naar 240. De stijging is dan in ieder geval verklaart, het grote voordeel is dan ook dat we kunnen zien hoelang dit medicijn invloed uitoefent op de waterwaarden. Pas als de vijver weer terug is op zijn gemiddelde TDS waarde weten we dat het medicijn volledig uit het systeem is verdwenen. Bij bv Lernex kan dit makkelijk meer dan 3 weken duren. Of dit betekent dat in dit geval Lernex ook meer dan 3 weken zijn werking heeft durven we niet te zeggen, wel kunnen we concluderen dat er in ieder geval nog residuen van dit medicijn zich in het water bevinden.

Het gebruik van een TDS meter kan dus een snelle indicatie geven over de toestand van ons vijverwater mits er natuurlijk eigen eerder gemeten referentie punten voorhanden zijn.
Leuk om de TDS waarden te vergelijken met je mede hobbyisten uit de buurt, ook al mag je nooit direct de conclusie trekken dat jouw waarden lekker beter zijn als de TDS waarde lager is.

Chikara Koi